Muziekvereniging

Harmonie'67

Groningen

 
 

Bestuur

Het bestuur van Harmonie'67 bestaat uit zeven leden. Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) zijn er een concertcommissaris, een muziekcommissaris, een PR- en weekendcommissaris en een ledencommissaris. Een bestuurslid vervult zijn of haar functie in principe twee jaar. Tijdens de jaarlijkse ALV worden de bestuursleden gekozen door de leden.

v.l.n.r. Axel, Tamara, Rudy, Esther, Nynke, Anna en Janneke

Voorzitter

Esther Vertelman is de voorzitter van Harmonie'67. In het orkest speelt zij tenorsaxofoon. De voorzitter leidt onder andere de bestuursvergaderingen en opent concerten. Ze is het gezicht van de vereniging en houdt de touwtjes in handen. Ze voert samen met de rest van het dagelijks bestuur functioneringsgesprekken met de dirigent en ze springt in waar dat nodig is.

Secretaris

Tamara Maliepaard is de secretaris van Harmonie'67. In het orkest speelt zij trombone. De secretaris verzorgt de digitale en papieren post van het orkest. Ze onderhoudt het contact met donateurs en andere partners van de vereniging. Tevens ondersteunt ze de voorzitter waar nodig.

Penningmeester

Anna Yedema is de penningmeester van Harmonie'67. In het orkest speelt zij dwarsfluit. De penningmeester zorgt voor de financiële kant van de vereniging. Zo int ze de contributies en handelt ze de afrekeningen voor bijvoorbeeld concerten af. Voor de jaarlijkse inzameling van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Grote Clubactie is zij het aanspreekpunt binnen de vereniging. 

Concertcommissaris

Rudy Niemeijer is de concertcommissaris van Harmonie'67. In het orkest speelt hij slagwerk. De concertcommissaris stuurt de concertcommissie aan. Samen met de commissie bedenkt en organiseert hij concerten voor het orkest en voor ensembles.

Muziekcommissaris

Nynke Schipper is de muziekcommissaris van Harmonie'67. In het orkest speelt zij altsaxofoon. De muziekcommissaris is de leider van de muziekcommissie. Samen met de commissie en de dirigent besluit zij welke muziek er op de lessenaar komt. Zij zorgt ervoor dat de muziek geleend of gekocht wordt. Ook zorgt zij voor het kopiëren en verspreiden van de muziek onder de leden.

PR- en Weekendcommissaris

Janneke Grendelman is de PR-commissaris. In het orkest speelt zij altsaxofoon. Als PR-commissaris is het haar taak ervoor te zorgen dat het orkest goed voor de dag komt in de lokale media. Ook is ze verantwoordelijk voor de website (samen met een webcommissie) en Facebook en Twitter. Bovendien organiseert ze als weekendcommissaris samen met de weekendcommissie het jaarlijkse repetitieweekend.

Ledencommissaris

Axel Kees is de ledencommissaris van Harmonie'67. In het orkest speelt hij klarinet. De ledencommissaris verwelkomt (potentiële) nieuwe leden en registreert de afzeggingen voor de repetities en concerten. Ook regelt hij, indien nodig, invallers voor concerten. Hij zorgt ervoor dat zieke leden een kaartje krijgen en hij houdt de statistieken van het repetitiebezoek bij. Ook verzorgt hij het uitlenen en innemen van de instrumenten van de vereniging, het onderhoud van de instrumenten en de aankoop van nieuwe instrumenten.